Kalite Politikamız

KURULUŞ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Kalite Yönetim Birimi; Merkezimizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenmesi, işleyiş sırasında ihtiyaç duyulan her tür dokümantasyonun oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesi, daha kaliteli, daha güvenli ve daha verimli hizmet sunumu için hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmekle görevlidir. Hasta ve hasta yakınları ile çalışanların dilek öneri ve görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi sürecine yansıtılması yine birimde yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.

Merkezimizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti sırasında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması birinci önceliğimiz olup yapılan her türlü düzenlemede mutlaka hasta ve çalışan güvenliği göz önünde bulundurulur. Bu amaçla oluşturulan konsey ve komitelere aktif  katılım ve her türlü desteğin sağlanması Kalite Yönetim Birimi çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü durumda gereken düzeltici ve önleyici faaliyetler birimimiz tarafından işlevsellik açısından kontrol edilmektedir. 

Merkezimizin bilişim ve bilişim alt yapısı ile ilgili çalışmalar Kalite Yönetim Birimi tarafından  planlanarak takip edilmektedir.

“Ülkemizin en iyi Diyaliz Merkezi olma” vizyonumuz doğrultusunda planlanan kalite seviyesine ulaşılması için çalışılır ve bu faaliyetlerle ilgili tüm veriler Kalite Yönetim Birimi’nde toplanır. 

Süreçlerin takibi ile önceden belirlenen hedeflere ve kalite seviyesine uygunluğu tespit etmek üzere periyodik olarak istatistiksel veriler toplanır ve üst yönetim ile birim kalite sorumlularının katıldığı toplantılarda değerlendirerek iyileştirme çalışmaları planlanır.

Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda;

– Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek,

– Etik kurallar çerçevesinde, bilimsel araştırmaları takip etmek

– Güvenilir, çağdaş, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

– Diyaliz Merkezimize başvuran hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

– Çalışan memnuniyetini göz önüne almak,

– Çalışanlar ve hastalar tarafından tercih edilebilir şartları oluşturmaktır.