<style>.lazy{display:none}</style> Kalite Yönetimi -

Kalite Yönetimi

Diyaliz Merkezlerimizde kalite yönetim sisteminin kurulmasının hedefi; hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak kaliteli hizmeti hedeflemek ve bunu sürekli hale getirmektir.  Diyaliz Merkezimizde  kalite çalışmaları, üst yönetim ve klinik kalite yönetim sorumlularının katılımı ve desteği ile “ Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)- Diyaliz Seti doğrultusunda yürütülmektedir. Kalite standartlarımız aşağıda sıralanmıştır;

KURUMSAL HİZMETLER

 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

 

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

 • Hasta Deneyimi
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Laboratuvar Hizmetleri(Dış hizmet )

 

DESTEK HİZMETLER

 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

 

GÖSTERGE YÖNETİMİ

 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Kalite Göstergeleri

 

ÖZ DEĞERLENDİRME 

 • Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz Seti) gereği diyaliz merkezimizde yılda en az 1 defa öz değerlendirme( iç denetim)  yapılmaktadır.
 • Öz değerlendirme ekiplerimiz; Kat Sorumlu Hemşireleri, Başhemşire ve Kalite Yönetim Direktörü oluşmaktadır.
 • Öz değerlendirme öncesinde diyaliz merkezimiz çalışanlarına Öz Değerlendirme planı konusunda İç İletişim Formu ile ve mail yolu ile bilgi verilir.