<style>.lazy{display:none}</style> Diyaliz Ve Hemodiyaliz Nedir? -

Diyaliz Ve Hemodiyaliz Nedir?

Diyaliz Nedir?

Böbrek Yetmezliği böbrek fonksiyonlarının % 80 – 90”nı kaybetmiş olan hastalarda çeşitli nedenlere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının ilerleyici ve düzelmesi mümkün olmayan kaybı ile gerçekleşen bir durumdur. Böbrekler tam çalışmadığı zaman vücutta birikmiş olan fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir filtre aracılığıyla temizlenmesi işlemine diyaliz denilmektedir. Diyaliz tedavisi hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Hemodiyaliz Nedir?

Kanın vücut dışında bir makina ve yarı gecirgen bir membran yoluyla temizlenip vücutda geri verilme işlemidir.Hemodiyaliz tedavisi hastanın genel durumu ve aylık yapılan kan tetkikleri sonucuna göre planlanır.

Hemodiyaliz tedavisi için yüksek kan akımı gerekmektedir.Bunun için kalıcı ve gecici yöntemler uygulanmaktadır.

1-KALICI DAMAR YOLU UYGULAMALARI

  • Arteriovenöz fistül (AVF)
  • Arteriovenöz Greft
  • Tünelli Kaflı Kataterler

2.GEÇİCİ DAMAR YOLU UYGULAMALARI

Takıldığı bölgeye göre subclaviyan,femoral ve jugular vene uygulanan çift lümenli kataterlerdir.Enfeksiyon riski yüksek olduğundan kullanım süreleri kısadır.

Hemodiyaliz tedavisinde karşılaşılan komplikasyonlar:

  • Hipotansiyon-Hipertansiyon
  • Kramp
  • Baş Ağrısı
  • Bulant-Kusma
  • Kaşıntı
  • Göğüs-Sırt Ağrısı
  • Titreme-Ateş