<style>.lazy{display:none}</style> PSİKOLOJİK VE SOSYAL DESTEK -

Psikolojik ve Sosyal Destek

Kronik böbrek yetmezliği hastaları tedavi seyirleri boyunca depresyon, anksiyete, panik bozukluk gibi psikiyatrik durumlara açıktırlar. Bu hastalarımıza psikolojik ve sosyal destek konusunda uzman hekim ve diyaliz hekimleri tarafından destek vermekteyiz. İleri derece tıbbi tedavi gerektiren psikiyatrik hastalarımız için psikiyatri uzmanından konsültasyon desteği alırız.